Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το ερευνητικό έργο με τίτλο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ», με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους. Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Επισκεπτών Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κύριοι στόχοι του ερευνητικού αυτού έργου είναι να συμβάλει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων και τη βελτίωση των πρακτικών των επαγγελματιών υγείας μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος εξ- αποστάσεως εκπαίδευσης στην προαγωγή υγείας. Το Πρόγραμμα Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης για την Προαγωγή Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα (e-learning course) έχει σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας φροντίδας στην κοινότητα, την πρόληψη και την προαγωγή υγείας.

Το πρόγραμμα εξ ‘ αποστάσεως εκπαίδευσης  ξεκινά το Σεπτέμβριο του 2014 και παρέχεται δωρεάν. Μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ιατροί, νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο του προγράμματος αφορά θεματικές  ενότητες όπως:

  • Αρχές και στρατηγικές της προαγωγής και της αγωγής υγείας
  • Λειτουργικό πλαίσιο ενσωμάτωσης της προαγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα
  • Έναρξη, σχεδιασμός, εφαρμογή και  αξιολόγηση παρεμβάσεων προαγωγής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
  • Βασικά μοντέλα σχεδιασμού παρεμβάσεων προαγωγής υγείας στην κοινότητα
  • Ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας
  • Αρχές και  τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας
  • Συμβουλευτική συμπεριφοράς για διακοπή καπνίσματος, αύξηση της φυσικής δραστηριότητας & βελτίωση της διατροφής
  • Προγράμματα προσυπτωματικού ελέγχου για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων και  καρκίνου
  • Τεχνικές υποστήριξης της αυτοδιαχείρισης στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος και η διαδικασία συμμετοχής σε αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν το e-mail τους στην Αρχική Σελίδα για να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, εκτός από πληροφορίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων μπορούν να βρουν την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία πάνω σε θέματα που αφορούν στο αντικείμενο της πρόληψης και της προαγωγής υγείας στις υπηρεσίες υγείας.

 

Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας

Δημιουργήθηκε το 1998 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και υπάγεται στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του τομέα της Κοινωνικής Ιατρικής. Υπεύθυνος του Κέντρου είναι ο Καθηγητής κ. Γιάννης Τούντας.  Το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας είναι Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αποτελεί φορέα υποστήριξης του Εθνικού Δικτύου Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Υγείας Προαγωγής Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

 

Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος

Δημητρακάκη Χριστίνα. Πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στην Αμερική (University of South Frorida) και τις μεταπτυχιακές στην Αγγλία (University of Reading) στο πεδίο της Μεθοδολογίας Έρευνας στην Ψυχολογία. Εργάζεται στο Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συντονίζοντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας». Τα τελευταία χρόνια υπήρξε συντονίστρια σε εθνικό επίπεδο των προγραμμάτων «Canada Europe Ιnitiative for Health Promotion Advanced Learning», «Closing the GAP : Tackling Health Inequalities in Europe», «Getting Evidence into Practice in Health Promotion & Education», «Screening and Promotion for Health – related Quality of Life in Children and Adolescents – A European Public Health Perspective». Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά με σύστημα κριτών. Από το 2010 είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ).

Αγαπηδάκη Ειρήνη. Έχει πραγματοποιήσει τις προπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της “Προαγωγής & Αγωγής Υγείας”. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο της προαγωγής ψυχικής υγείας και πρόληψης ψυχικών διαταραχών των παιδιών μέσω της συνεργασίας των επαγγελματιών υγείας. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Κατσάρας Θεόδωρος. Είναι νοσηλευτής, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Εργάζεται στη  Μοναδα εξωνοσοκομειακής παρακολούθησης ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία»  και ειδικεύεται στη φροντίδα ασθενών με χρόνια νοσήματα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Οικονομίδου Δέσποινα. Έχει πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μεταπτυχιακή ειδίκευση στο αντικείμενο της «Προαγωγής & Αγωγής Υγείας» στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι υποψήφια Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου και έχει εργαστεί σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Πλουμπίδης Δημήτριος. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο του στρέφεται γύρω από την ιστορία της ψυχιατρικής, της ψυχανάλυσης και της ψυχοπαθολογίας, την άσκηση της ψυχιατρικής μέσα στον κοινωνικό ιστό και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών.

Αναγνωστόπουλος Φώτιος. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Tμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της Αθήνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Ψυχολογία της Υγείας,  την Προαγωγή υγείας, την Ψυχοκοινωνική ογκολογία, και την Ποιότητα ζωής. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Γιοβαζολιάς Θεόδωρος. Είναι Eπίκουρος Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο ρόλο της συμβουλευτικής σχέσης στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς και σε θέματα όπως δεοντολογία στην συμβουλευτική πρακτική, συμβουλευτική φοιτητών, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εξαρτημένων ατόμων, θυματοποίηση/σχολικός εκφοβισμό (bullying) και ψυχολογικές επιπτώσεις σε παιδιά και ενήλικες. Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Στυλιανίδης Στυλιανός. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της Αθήνας. Είναι ιδρυτής και Επιστημονικός Διευθυντής της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ). Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών και έχει συμμετάσχει σε αρκετές δημοσιεύσεις που αφορούν στην Κοινωνική Ψυχιατρική και τη ψυχοδυναμική προσέγγιση της ψύχωσης στο πλαίσιο της κοινότητας.

Λάγιου Αρετή. Είναι Καθηγήτρια Επιδημιολογίας & Πρόληψης Καρκίνου, Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια.

Θεμελή Ολγα. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολογικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε θέματα όπως η ψυχική υγεία των κρατουμένων, οι  αυτοκτονίες στη φυλακή, οι επιπτώσεις της φυλάκισης στα παιδιά των κρατουμένων,  παιδιά με τις μητέρες τους στη φυλακή,το φαινόμενο της έμμονης και εκφοβιστικής παρακολούθησης και η εξέταση ανήλικων μαρτύρων και οι τεχνικές ανάκρισης τους για την αποφυγή κινδύνου θυματοποίησης τους από το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης. Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

Μπενέτου Βασιλική. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Το επιστημονικό της έργο συνοψίζεται κυρίως στην ενασχόλησή της  με τη διερεύνηση του ρόλου της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση χρόνιων νοσημάτων, κυρίως των κακοήθων νεοπλασιών, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και των οστεοπορωτικών καταγμάτων. Επιπλέον ασχολείται με την προαγωγή του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.